Ngày 14.4, Pacific Airlines (PA) lại phải đương đầu với một "cơn bão" mới với các quyết định đột ngột nâng giá dịch vụ từ 2,5 đến 9,5 lần; thu hồi mặt bằng PA được sử dụng tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.