CTCP Pin Ắc Quy Miền Nam (PAC) thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn như sau:

Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: FTIF – Templeton frontier markets fund Mã chứng khoán giao dịch: PAC Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.480.000 cổ phiếu (5%) Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: + Mua: 1.480.000 cp + Bán: 296.000 cp Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.664.000 cổ phiếu (9%) Mục đích thực hiện giao dịch: thực hiện đầu tư Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 14/02/2011-14/04/2011