Trong quý III/2016, CTCP Pin Ắc quy miền Nam (PAC) đạt doanh thu 552 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 31,9 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 72% so với cùng kỳ năm 2015.

PAC: quy III lai rong gan 32 ty dong - Anh 1

Ông Trần Thanh Văn, Tổng giám đốc PAC cho biết, kiểm soát tốt chi phí và tỷ giá ổn định giúp lợi nhuận trong quý III khả quan hơn so với quý II. Theo ông Văn, giá chì thế giới có dấu hiệu tăng trở lại nhưng không đáng lo ngại, bởi Công ty luôn có kế hoạch dự phòng nhằm đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận cũng như kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PAC đạt doanh thu 1.687 tỷ đồng, tăng 7% và lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái; hoàn thành lần lượt 69% và 62% kế hoạch năm.

Ngọc Nhi