(Stox.vn)-Quý IV/2010 lợi nhuận sau thuế của CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC) đạt gần 20 tỷ đồng, tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2009. Tuy nhiên, lũy kế cả năm lại giảm 11,35% so với 2009.

Tổng doanh thu thuần trong Quý PAC đạt 445,92 tỷ đồng, tăng 30,96% so với Quý IV/2009. Lũy kế cả năm đạt 1.665,8 tỷ đồng, tăng 27,62% so với năm 2009. Giảm trừ 344,1 tỷ đồng chi phí giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp trong kỳ PAC đạt 101,81 tỷ đồng, tăng trưởng 20,5% tương đương mức tăng 17,31 tỷ đồng. Điểm nổi bật trong kỳ là khoản doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 2,1 lần so với Quý IV/2009 khi đạt 17,73 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính chỉ tăng 13,13%. Điểm nổi bật thứ hai cần nhắc đến là chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty phải trả trong kỳ lên tới 28,54 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm 2009 khoản này chỉ phải trả 8,6 tỷ đồng. Sau khi ghi nhận 1,7 tỷ đồng từ khoản lợi nhuận khác, lợi nhuận sau thuế PAC đạt được trong kỳ là 19,53 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số xấp xỉ 4 tỷ đồng đạt được trong Quý IV/2009. Tuy nhiên, lũy kế cả năm chỉ tiêu này lại giảm 11,35% so với 2009 khi đạt có 131 tỷ đồng tương ứng với EPS 6.113 đồng (năm 2009 chỉ số này là 9.072 đồng). Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/2, cổ phiếu PAC có mức tăng 2.500 đồng/CP và đóng cửa tại mức giá 55.500 đồng nhưng chỉ có 10 cổ phiếu được khớp lệnh thành công. T.Nhi HOSE