Suốt một thời gian dài, cổ phiếu ngành điện trên thị trường OTC gần như bị lãng quên. Giá cổ phiếu giảm chỉ còn khoảng vài ba nghìn đồng/cổ phiếu và.... Thị trường OTC