Ông chủ nói kim cương bị mất trị giá 300 triệu đồng, “ôsin” ăn trộm đem bán lấy