(VTC News) - Thời kì huy hoàng của "cánh chim đầu đàn" kinh tế Hà Nội - Orion Hanel - đã kết thúc. Cái "chết yểu" này được giải thích bởi một lý do đơn giản: Họ đã không biết tự làm mới mình.