Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong báo cáo công bố ngày 15/4 đã giữ nguyên dự đoán nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2008, do cho rằng giá dầu cao và đà tăng trưởng kinh tế toàn càu chậm lại sẽ làm giảm mức tăng nhu cầu ở các nước công nghiệp chủ chốt, cho dù nhu cầu dầu thô vẫn mạnh ở các nơi khác.