Sau 3 ngày làm việc (từ ngày 8-10/12), Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, đã bế mạc kỳ họp lần thứ 19.

Ngoài thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội năm 2011, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015 và nhiều nghị quyết quan trọng khác, kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng lần này còn thông qua các nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh chủ chốt và thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với sự nhất trí cao, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã bầu ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004-2011. Ông Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1959, quê quán ở huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng), cử nhân chính trị, trình độ chuyên môn đại học luật. Ông Nguyễn Trung Hiếu cũng đã giới thiệu và được Hội đồng Nhân dân nhất trí bầu ông Quách Việt Tùng, sinh năm 1957, quê quán tại Ngã Năm (Sóc Trăng), nguyên Bí thư Huyện ủy Ngã Năm, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004-2011. Ông Trần Ngọc Ẩn, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bầu vào chức danh thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh thay cho ông Nguyễn Tự Lực, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đi nhận nhiệm vụ khác. Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm 5 chức danh chủ chốt và thành viên ủy ban nhân dân tỉnh gồm các ông: Huỳnh Thành Hiệp (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lý do nghỉ hưu), ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư tỉnh ủy (nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh), ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Bí thư tỉnh ủy, (nguyên Phó Chủ Ủy ban Nhân dân tỉnh), ông Lê Văn Cần, (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chuyển sang nhận công tác khác), ông Nguyễn Tự Lực, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh (nhận nhiệm vụ khác)./. Trung Hiếu (TTXVN/Vietnam+)