Theo CNN, sáng nay, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề cử trung tướng quân đội về hưu Michael Flynn, 57 tuổi, làm cố vấn an ninh quốc gia trong chính phủ mới.