Sáng nay (6/10), Công ty CP Dầu thực vật Tường An (TAC) đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường thông qua việc bầu bổ nhiệm 2 thành viên mới vào HĐQT thay cho hai nhân sự đã nghỉ vào ngày 30/8 vừa qua.

Ong Tran Le Nguyen la thanh vien HDQT cua Tuong An - Anh 1

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường sáng nay, TAC đã trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của ông Dương Anh Tuấn và ông Trương Huỳnh Bích. Đồng thời tổ chức bầu bổ nhiệm 2 thành viên mới.

Kết quả kiểm phiếu, đại hội đồng cổ đông TAC đã thống nhất thông qua việc bầu các thành viên mới với tỷ lệ xấp xỉ 100%.

Theo đó, ông Trần Lệ Nguyên, người đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại Tập đoàn KIDO là 1 trong 2 người được bầu vào HĐQT TAC trong nhiệm kỳ mới. Người thứ 2 được bầu vào thành viên HĐQT của TAC là Bà Nguyễn Thị Hạnh.

Mai Trinh