Gặp Daniel Degrood - "ông tây" hàng chục lần chặn xe vi phạm luật giao thông ở TP.HCM.