Lúc 16h theo giờ Hà Nội, Tổng thống Nga Putin đã bắt đầu đọc Thông điệp Liên bang hàng năm trước Quốc hội với chủ đề đầu tiên là về con đường hướng tới dân chủ. Người phát ngôn Dmitry Peskov nói rằng thông điệp năm nay "rất đặc biệt". Mở đầu Thông điệp Liên bang, ông Putin nói rằng Nga sẽ tiếp tục quá trình định hướng dân chủ.

Ong Putin doc thong diep lien bang: Nga se tiep tuc qua trinh dan chu - Anh 1

16h21: Ông Putin cam kết sẽ tạo ra 187.000 chỗ học mới. Nước Nga cần nhiều sáng kiến hơn để phát triển lợi ích của sinh viên trên mọi lĩnh vực. Trẻ em cần hiểu rõ rằng nước Nga cần hiểu biết và kỹ năng của các em, và sẽ có những cơ hội thú vị cho các em trong các công ty Nga.

16h10: "Chính sách phát triển hệ thống chính trị và các thể chế dân chủ trực tiếp, thúc đẩy sự cạnh tranh trong bầu cử đã được đặt nền móng vững chắc và chúng ta nhất định sẽ tiến lên".

16h05: Nga đang giải quyết nhiều nhiệm vụ phát triển trong điều kiện khó khăn, nhưng người dân Nga đã chứng tỏ rằng họ có thể bảo vệ con đường độc lập của đất nước.

"Chúng ta đã giải quyết tất cả những nhiệm vụ này trong điều kiện khó khăn bất thường, như thường xảy ra trong lịch sử. Nhưng người Nga một lần nữa đã chứng tỏ một cách thuyết phục rằng họ có thể đáp ứng với các thách thức, phòng vệ và bảo vệ các lợi ích quốc gia, chủ quyền và con đường độc lập của đất nước" - ông nói.

"Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ vượt qua nếu người dân đoàn kết".

Người dân cần được chăm sóc, nguồn nhân lực phải được nhân lên thành tài sản chính của đất nước - ông Putin nhấn mạnh.

Chính sát phát triển hệ thống chính trị và các thể chế dân chủ trực tiếp, thúc đẩy cạnh tranh bầu cử sẽ được tiếp tục.

V.N