Sau bốn ngày làm việc tập trung, nghiêm túc và dân chủ, sáng 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVIII đã thành công tốt đẹp.

Ông Phạm Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định khóa XVII được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 55 người. Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gồm 21 người. Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Khắc Hưng, nguyên Bí thư Thành ủy Nam Định được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 6 người. Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định đã nghiêm túc kiểm điểm những kết quả đạt được và mặt hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội khóa XVII đề ra. Trên cơ sở đó, quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phải phấn đấu thực hiện trong 5 năm 2010-2015, trong đó xác định Đảng bộ tỉnh phải phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động nắm bắt và tạo dựng thời cơ, phấn đấu rút ngắn khoảng cách về phát triển kinh tế so với tốc độ, trình độ chung của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ./. Phạm Văn Tiếp (TTXVN/Vietnam+)