Ông Nguyễn Văn Bình là tiến sĩ khoa học, là Ủy viên Trung ương đảng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sáng nay, Quốc hội thông qua quyết định bổ nhiệm Thủ tướng, các Bộ trưởng và lãnh đạo cơ quan ngang bộ. Ông Nguyễn Văn Bình được bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay ông Nguyễn Văn Giàu vừa được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội ngày 29/7 vừa qua. Ông Nguyễn Văn Bình sinh năm 4/3/1961. Quê tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay là E2B Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Ông là tiến sĩ khoa học, là Ủy viên Trung ương đảng. Trước khi được bổ nhiệm làm Thống đốc, ông Bình là 1 trong 5 Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tóm tắt tiểu sử Tân Thống đốc Nguyễn Văn Bình Ông Nguyễn Văn Bình học đại học toán kinh tế - ứng dụng tại Đại học Tổng hợp tại Liên Xô cũ từ 1981 - 1986. Từ tháng 12/1986 - 10/1998, ông Bình công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giữ các chức vụ như Phó Trưởng phòng Các tổ chức Tài chính quốc tế, Trưởng phòng Ngân hàng Thế giới - Vụ Hợp tác Quốc tế; Phó vụ trưởng - Trưởng ban Quản lý các Dự án Quốc tế; Vụ trưởng- Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ tháng 11/1998 - 10/2001, ông Bình Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội. Từ tháng 11/2001 - 12/2003: Được cử đi đại diện và giữ chức Phó Chủ tịch Ban Lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (MIB) tại Liên bang Nga Từ tháng 01/2004 đến tháng 6/2005: Quyền Chủ tịch Ban Lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (MIB) tại Liên bang Nga. Từ tháng 7/2005 - 4/2008: Sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại diện, về nước tiếp tục công tác tại Ngân hàng Nhà nước và giữ chức Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ tháng 4/2008 - 1/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ tháng 1/2011 - 7/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Từ ngày 3/8/ 2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo SBV