Sức ép phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tất cả các vùng miền lên hạ tầng GTVT đường bộ - là rất lớn trong khi kinh phí đầu tư rất hạn hẹp...

Nhân đầu Xuân mới, Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Ngọc Đông chia sẻ với Báo GTVT về quyết tâm huy động tổng thể nhiều nguồn lực, đặc biệt là tìm vốn đáp ứng yêu cầu phát triển Ngành trong giai đoạn mới. PV: Thưa đồng chí năm 2011 được hình dung có những thuận lợi, khó khăn như thế nào đối với ngành GTVT Đường bộ, vốn là một ngành có tính xã hội hóa cao? Ông Nguyễn Ngọc Đông: Năm 2011 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với Ngành GTVT và đặc biệt là với GTVT Đường bộ - đảm nhiệm tới 80% nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa của cả nước. Sức ép phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tất cả các vùng miền lên hạ tầng GTVT đường bộ - là rất lớn trong khi kinh phí đầu tư rất hạn hẹp, kể cả đầu tư xây dựng mới và cho quản lý bảo trì. Thiên tai cũng được dự báo ngày càng diễn biến thất thường hơn, là mối đe dọa lớn đối với hệ thống đường sá, trong mỗi mùa mưa bão. PV: Vậy đồng chí có thể cho biết ngành đường bộ giải quyết những thách thức này như thế nào? Ông Nguyễn Ngọc Đông: Trước hết chúng tôi sẽ tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cho hoạt động GTVT đường bộ giai đoạn trước mắt và lâu dài. Đặc biệt là xây dựng hoàn thiện Nghị định quan trọng cuối cùng hướng dẫn thực thi Luật GTĐB về huy động vốn đầu tư cho đường bộ. Đó là Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ. Dự thảo đang ở giai đoạn hoàn tất cuối cùng, phấn đấu trong đầu năm 2011 sẽ được Bộ GTVT trình lên Chính phủ. Quỹ bảo trì đường bộ ra đời sẽ tạo nguồn thu hợp pháp và có tính chất ổn định lâu dài, cung cấp nguồn tài chính cho hoạt động quản lý bảo trì hệ thống cầu đường bộ tiếp cận với các quy trình kỹ thuật. Từ trước đến nay vốn cấp cho bảo trì luôn không đáp ứng đủ nhu cầu. Năm nay, vốn cho quản lý bảo trì được cấp 2.700 tỉ đồng so với khoảng 6.000 tỉ đồng nhu cầu thực tế, tức là chỉ đáp ứng được chưa tới 50% nhu cầu quản lý bảo trì đường sá. Quỹ bảo trì đường bộ sớm ra đời sẽ cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu vốn bảo trì kéo dài nhiều năm nay. Năm 2011 được Bộ GTVT xác định là năm tăng cường công tác chất lượng. Tổng cục ĐBVN sẽ tăng cường mạnh cho quản lý bảo trì CSHT cầu đường bộ với một số công tác sẽ được quan tâm bắt đầu từ năm 2011: Xây dựng hệ thống số hóa quản lý dữ liệu đường bộ hiệu quả. Hệ thống này sẽ phải được cập nhật thường xuyên giúp quản lý hệ thống, lập kế hoạch duy tu, sửa chữa và đầu tư; Tăng cường công tác quản lý duy tu: xác định đúng điểm ưu tiên để bố trí đúng nguồn đầu tư; Có kế hoạch giao các đơn vị ứng dụng thí điểm một số kĩ thuật tiên tiến trong duy tu, sửa chữa để nhân rộng trong các năm sau: bêtông nhựa nguội đóng bao, máy tưới nhựa nóng và rải đá trong vá láng mặt đường... Năm 2011 nguồn vốn bố trí cho XDCB cũng sẽ hạn hẹp hơn rất nhiều so với nhu cầu trong khi nhu cầu phát triển CSHT giao thông đường bộ của đất nước ngày càng lớn. Trước mắt, chỉ những dự án đang triển khai có tính cấp bách mới có thể đươc tiếp tục bố trí vốn. Một số dự án đang triển khai song cũng có thể phải khoanh lại các hạng mục đầu tư xây dựng. Tổng cục ĐBVN sẽ tập trung nâng cao chất lượng dự án XDCB, giải quyết những vấn đề tồn tại nhằm tăng cường vai trò quản lý Nhà nước. Các Ban quản lý dự án sẽ được chấn chỉnh để đảm nhiệm tốt hơn vai trò quản lý chất lượng các dự án XDCB. Tổng cục cũng sẽ tiến hành rà soát và tăng cường quản lý đối với các dự án BOT. Tích cực tìm nguồn vốn đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới, Tổng cục đang nỗ lực tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các nhà tài trợ quốc tế, trong cả đầu tư xây dựng mới và đầu tư quản lý bảo trì KCHT. Được giao quyền chủ động trong các hoạt động hợp tác quốc tế, năm 2011 sẽ triển khai một số dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài như: Dự án quản lý tài sản đường bộ (WB), dự án tín dụng cải tạo hệ thống đường bộ (JICA). Ngoài ra, những nội dung công tác khác cũng đồng thời được chú trọng, tìm giải pháp để đẩy mạnh hơn như quản lý hành lang ATĐB, quản lý tải trọng xe lưu thông trên đường bộ... PV: Xin cảm ơn đồng chí. Phương Anh (Thực hiện)