Theo nguồn tin của NNVN, ông Mẫn từng bị yêu cầu phải đặc biệt rút kinh nghiệm trong việc rất dễ bị kích động, rất dễ căng thẳng nên có những phát ngôn không nghiêm túc.

Ong Nguyen Minh Man thuong co nhung phat ngon khong nghiem tuc - Anh 1

Liên quan đến những phát ngôn được cho là của ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng Vụ 3, Thanh tra Chính phủ, về việc bưng bít thông tin đối với báo chí, theo nguồn tin của NNVN, ông Mẫn từng bị yêu cầu phải đặc biệt rút kinh nghiệm trong việc rất dễ bị kích động, rất dễ căng thẳng nên có những phát ngôn không nghiêm túc.

Cụ thể, ngày 30/3/2012, TTCP có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng Vụ 3.

Theo báo cáo của TTCP, trong thời gian 15 tháng ông Mẫn phụ trách Vụ 3, có nhiều ý kiến cho rằng tình hình Vụ 3 xuất hiện nhiều vấn đề phức tạp, việc triển khai công việc gặp nhiều khó khăn.

Trong cuộc họp ngày 15/3/2012, tập thể lãnh đạo, Chi ủy Vụ 3 đã họp và thống nhất một số ưu và khuyết điểm của ông Mẫn. Theo đó, trong quá trình giữ chức vụ quyền Vụ trưởng Vụ 3, ông Mẫn chưa thể hiện được vai trò, vị trí của người đứng đầu Vụ trong lãnh đạo, điều hành; chưa phát huy được chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chưa thực hiện hiệu quả quy chế làm việc của Vụ. Thời điểm giữ chức vụ mới, công tác quản lý Vụ 3 chưa toàn diện, chưa dân chủ; phương pháp tổ chức, điều hành chưa khoa học, còn điều hành theo cảm nhận cá nhân.

Về năng lực, một số lãnh đạo, Chi ủy Vụ 3 khẳng định: Ông Mẫn không đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ, không có năng lực để quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể, không thể hiện được vai trò thủ lĩnh của người đứng đầu đơn vị; không xây dựng được tập thể Vụ 3 là một tập thể mạnh mà làm cho Vụ 3 tụt hậu so với những năm trước; còn nhiều lúng túng trong quản lý, điều hành, chưa thể hiện tính minh bạch, có nhiều vấn đề trong phát ngôn, gây tư tưởng không tốt cho nội bộ đơn vị.

Theo như kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình và đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012 đối với ông Nguyễn Minh Mẫn: Thời gian ông Mẫn đứng đầu Vụ, về năng lực chuyên môn, năng lực quản lý điều hành yếu kém, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; năm 2012 không hoàn thành nhiệm vụ được giao, viết đơn tố cáo không đúng sự thật…

Bí thư chi bộ đã tổng hợp các ý kiến tham gia, kết luận chung rằng ông Mẫn cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp và bổ sung vào 2 bản tự kiểm điểm, trong đó đề ra những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Chi ủy phối hợp chặt chẽ với đồng chí Vụ trưởng và tập thể lãnh đạo Vụ tổ chức kiểm điểm đồng chí Mẫn theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ…

Theo kết quả phân loại cán bộ, công chức năm 2012 đối với ông Nguyễn Minh Mẫn bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả có 14/23 phiếu phân loại ông Mẫn không hoàn thành nhiệm vụ; 8/23 phiếu hoàn thành nhiệm vụ và 1/23 phiếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tập thể Vụ cũng đề nghị ông Mẫn đặc biệt rút kinh nghiệm trong việc rất dễ bị kích động, rất dễ căng thẳng nên có việc phát ngôn không nghiêm túc, dễ gây tổn thương người khác…