Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai cũng thông qua một số chỉ tiêu đến 2015: tăng trưởng kinh tế đạt 14%/năm, GDP đạt 1.900-2.000USD/người/năm...

Ban thường vụ tỉnh ủy Lào Cai khóa 14. Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai cũng thông qua một số chỉ tiêu đến 2015: tăng trưởng kinh tế đạt 14%/năm, GDP đạt 1.900-2.000USD/người/năm... Ngày 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 14 nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc. Đại hội đã thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu Lào Cai cần đạt được đến năm 2015 như: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm 14%, GDP bình quân đầu người 1.900 - 2.000 USD. Kim ngạch xuất - nhập khẩu trên địa bàn đạt 1,78 tỷ USD. Tạo việc làm mới cho 50.000 lao động, giảm hộ nghèo xuống dưới 10%. Tỷ lệ che phủ rừng 53%, 80% số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 gồm 55 đồng chí và bầu ra 15 đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc khóa 11. Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Tỉnh ủy khóa 13 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa 14.