Phóng viên Đgiakomo Galeaxxi của báo điện tử Inopressa ngày 18/3/2008 đã có cuộc phỏng vấn với tu sĩ Miroslavo Anuskevich- người Litva- thuộc nhà thờ ở Assizi, nơi mà người cha của “ cuộc cải tổ “ - ông Gorbachop - đã cùng con gái đến hành lễ trước ngày tuần lễ Thánh.