Tổng công ty Thép Việt Nam (Vnsteel) vừa có thông báo về kế hoạch sản xuất và nhu cầu sử dụng than đến năm 2020. Theo đó, ông lớn ngành thép cần thêm 3 triệu tấn than trong giai đoạn 3 năm tới.

Ong lon nganh thep Vnsteel can 3 trieu tan than - Anh 1

Tổng Công ty Thép Việt Nam (Vnsteel) cho biết đến năm 2020 Vnsteel sẽ cần trên 3 triệu tấn than, bao gồm than mỡ luyện cốc, than cám cho thiêu kết, than antraxit, than cốc luyện kim, than kíp lê, than điện cực Graphit.

Đối với than mỡ luyện cốc, từ năm 2017 đến năm 2020, mỗi năm Vnsteel sẽ cần 180.000 tấn.

Đối với than cám cho thiêu kết, trong 2 năm 2017, 2018 mỗi năm Vnsteel cần 153,860. Năm 2019 cần 208.860 tấn. Năm 2020 cần 223,860 tấn.

Đối với than antraxit, từ năm 2017 đến năm 2020, cần lần lượt là 17.600 tấn; 17.800 tấn; 65.500 tấn; 79.300 tấn.

Đối với than cốc luyện kim, từ năm 2017 đến năm 2020, lượng than Vnsteel cần lần lượt là 278.120 tấn; 278.200 tấn; 462.300 tấn; 513.300 tấn.

Đối với than kíp lê, số lượng than cần cho năm 2017, 2018 lần lượt là 26.040 tấn; 27.600 tấn. Năm 2019, 2020 Vnsteel cần 29.550 tấn mỗi năm.

Đối với than Graphit, từ năm 2017 đến năm 2020, mỗi năm Vnsteel cần 480 tấn.

Nhu cầu than dự kiến tăng

Theo báo cáo, nhu cầu than của Việt Nam dự kiến sẽ tăng từ 47,5 triệu tấn năm 2016 lên lần lượt 86,4 triệu tấn năm 2020; 121,5 triệu tấn năm 2025 và 156,6 triệu tấn năm 2030.

Lĩnh vực điện năng được dự báo tiêu thụ than nhiều nhất, năm 2016 tiêu thụ khoảng 33,2 triệu tấn chiếm 69,9% tổng sản lượng than tiêu thụ.

Sức tiêu thụ của ngành này dự kiến đến năm 2020, 2025 và 2030 sẽ lần lượt tăng lên 64,1 triệu tấn (tương đương 74,2% tổng sản lượng), 96,5 triệu tấn (tương đương 79,4% tổng sản lượng) và 131,1 triệu tấn (tương đương 83,7% tổng sản lượng).

Số còn lại tiêu thụ vào các ngành xi măng, phân bón, hóa chất, thép và các ngành khác.

>> Hơn 1.100 doanh nghiệp thừa nhận phải chi hối lộ