Theo Moody’s, kết quả định hạng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phản ánh vị thế là ngân hàng đứng thứ 1 trong hệ thống ngân hàng Việt Nam về tổng tài sản.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s thực hiện việc rà soát và công bố định hạng tín nhiệm định kỳ năm 2016 vào tháng 10/2016.

Kết quả định hạng tín nhiệm của BIDV năm 2016 giữ nguyên như Định hạng hiện tại, với Triển vọng chung ở mức ổn định. Theo Moody’s, kết quả định hạng của BIDV phản ánh vị thế là ngân hàngđứng thứ 1 trong hệ thống ngân hàng Việt Nam về tổng tài sản. Nguồn vốn và thanh khoản được củng cố bởi thị phần huy động khách hàng lớn và khả năng tiếp cận nguồn vốn từ các doanh nghiệp . Đồng thời Moody’s cũng đánh giá BIDV có khả năng nhận hỗ trợ cao của Chính phủ khi cần thiết.

Ong lon BIDV dung so 1 ngan hang Viet ve tong tai san - Anh 1

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 22/10, BIDV đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016. Đại hội đã xem xét và thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Điểm sửa đổi căn bản nhất được Đại hội thông qua là: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của BIDV.

Báo cáo kết quả kinh doanh tại đại hội cho thấy, đến 30/09/2016, tổng tài sản đạt 956 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 887 nghìn tỷ đồng; trong đó huy động vốn tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 754 ngàn tỷ đồng, tăng 14,22% so với đầu năm. Cơ cấu huy động vốn chuyển biến tích cực theo hướng gia tăng nền vốn ổn định từ khách hàng dân cư. Huy động vốn dân cư đạt trên 427 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, chiếm 57% tổng huy động vốn.

Đến hết 30/09/2016, tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 912 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với đầu năm. Trong đó, Dư nợ tín dụng đạt trên 698 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 12,7% so với đầu năm. Thị phần tín dụng đạt 13,6%, tăng 0,4% so với năm trước.

Hiệu quả kinh doanh cải thiện so với cùng kỳ. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 71% kế hoạch năm; trong đó, thu dịch vụ ròng đạt 2.685 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trích lập DPRR đủ theo quy định. Tỷ lệ nợ xấu 1,72%.

Hòa Lộc