Kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa X từ ngày 7-9/12, đã đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2010 và bầu ông Lê Hữu Lộc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thiện thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sang làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định./. Phan Thái Sơn (TTXVN/Vietnam+)