(ĐSCT) ĐÓ là khẳng định của ông Dương Ngọc Minh trong cuộc gặp gỡ với báo chí vào ngày 30-7-2008. Ông Minh cho biết, trước những biến động về thị trường cá tra, cá ba sa tại đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian vừa qua...