Tỉ phú 70 tuổi tuyên bố sẽ chỉ nhận mức lương tượng trưng 1 USD/năm khi làm tổng thống và sẽ không nghỉ ngày nào để thực hiện mục tiêu mà ông đã hứa: Làm Nước Mỹ Vĩ Đại Lần Nữa.