Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lần đầu tới Nhà Trắng sau chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử hôm 8/11 và có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Barack Obama để trao đổi về việc chuyển giao quyền lực.

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 1

Tổng thống đắc cử Donald Trump bắt tay Tổng thống đương nhiệm Barack Obama tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 2

Cuộc gặp diễn ra vào lúc 11 giờ ngày 10/11 (23 giờ, giờ Việt Nam). Đây là lần đầu tiên Tổng thống đắc cử Trump gặp Tổng thống đương nhiệm Obama, và cũng là lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ.

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 3

Chủ đề chính của cuộc gặp là quá trình chuyển giao quyền lực giữa hai chính quyền sắp mãn nhiệm và chính quyền tương lai.

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 4

Cuộc gặp diễn ra trong thời gian 90 phút.

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 5

Ông Trump cho biết cuộc gặp dự kiến diễn ra từ 10-15 phút nhưng cuối cùng đã kéo dài tới 90 phút.

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 6

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 7

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 8

Trong khi ông Trump và ông Obama trò chuyện tại phòng bầu dục, phu nhân của họ cũng có cuộc gặp gỡ riêng rẽ.

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 9

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 10

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 11

Dân trí

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 12

Tổng thống đắc cử Donald Trump bắt tay Tổng thống đương nhiệm Barack Obama tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 13

Cuộc gặp diễn ra vào lúc 11 giờ ngày 10/11 (23 giờ, giờ Việt Nam). Đây là lần đầu tiên Tổng thống đắc cử Trump gặp Tổng thống đương nhiệm Obama, và cũng là lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ.

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 14

Chủ đề chính của cuộc gặp là quá trình chuyển giao quyền lực giữa hai chính quyền sắp mãn nhiệm và chính quyền tương lai.

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 15

Cuộc gặp diễn ra trong thời gian 90 phút.

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 16

Ông Trump cho biết cuộc gặp dự kiến diễn ra từ 10-15 phút nhưng cuối cùng đã kéo dài tới 90 phút.

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 17

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 18

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 19

Trong khi ông Trump và ông Obama trò chuyện tại phòng bầu dục, phu nhân của họ cũng có cuộc gặp gỡ riêng rẽ.

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 20

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 21

Ong Donald Trump lan dau toi Nha Trang gap Tong thong Obama - Anh 22