Phát hiện bãi xe không phép, ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng người dân có quyền đặt câu hỏi chính quyền "có tiền trong đó". Ông đề nghị cách chức Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh.

Trương Khởi