Cựu Tổng thống Mỹ, Bill Clinton, rất tự hào với công trình “thư viện sinh thái” của mình tại Little Rock, bang Arkansas. Trong 2 tuần qua, các công nhân đã mang hơn 90 loại thực vật và một lượng đất khá lớn đến Thư viện–Bảo tàng Clinton để tạo một khu vườn xanh trên mái thư viện của cựu tổng thống yêu thiên nhiên này.