Liên hệ được với các cô gái cần tìm việc, Viên vờ là ông chủ cần tuyển người rồi hẹn các cô đến đó ăn uống bàn chuyện công việc. Sau đó, hắn viện cớ mượn xe máy và điện thoại của họ rồi chuồn mất…