Ông Bùi Ngọc Lam, Cục trưởng Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2 (Thanh tra Chính phủ) đã được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Ong Bui Ngoc Lam giu chuc Pho tong Thanh tra Chinh phu - Anh 1

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu trao quyết định bổ nhiệm cho ông Bùi Ngọc Lam

Hôm nay (7.8), tại trụ sở Thanh tra Chính phủ diễn ra lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Lam giữ chức vụ Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã trao quyết định, tặng hoa và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Bùi Ngọc Lam.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ, ông Bùi Ngọc Lam là Cục trưởng Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2 (Cục 2). Đây là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước và trực tiếp thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định của Thủ tướng về việc đồng ý cho nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ từ ngày 1.8.

Thái Sơn