Ông bà Smith mới tuyên bố họ sẽ ủng hộ trẻ em Iraqi, những nạn nhân nhỏ tuổi chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh Mỹ- Iraq 1 triệu đô la. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển vào quỹ giáo dục dành cho trẻ em vùng chiến.