Bên ngôi sao Trump bị đập vỡ ở đại lộ Hollywood, California, Mỹ, những người ủng hộ Trump giải thích căn nguyên của lòng tin dành cho tỷ phú này về chính sách kinh tế và an ninh.

Hiếu Trung (từ Mỹ)