HĐQT CTCP Tập Đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) quyết định bổ nhiệm ông Ngô Văn Bình giữ chức vụ Phó TGĐ kể từ ngày 26/08.

Tài liệu đính kèm:
20140827---OGC---CBTT-bo-nhiem-PTGD-Ngo-Van-Binh.rar

HOSE