(NDHMoney) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC - HOSE) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Cụ thể, từ ngày 24/4 - 24/8, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà - Tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên Hội đồng Quản trị OGC, đăng ký mua thêm 13,4 triệu cổ phiếu nhằm thực hiện kế hoạch đầu tư.

Giao dịch dự kiến qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu mua được số cổ phiếu này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà sẽ nắm 20.656.838 cổ phiếu.