Giao dịch dự kiến từ 24/4 đến 24/6, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 20,66 triệu đơn vị, chiếm 6,9% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương, mã OGC , thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sông Đà, có bà Nguyễn Thị Dung là đại diện phần vốn góp tại OGC, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc OGC.

Tổ chức này trước giao dịch nắm giữ 7,26 triệu cổ phiếu OGC, chiếm 2,4% vốn điều lệ. Công ty đăng ký mua 13,4 triệu cổ phiếu OGC, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 20,66 triệu cổ phiếu, chiếm 6,9% vốn điều lệ.

Giao dịch dự kiến từ 24/4 đến 24/6 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh với mục đích thực hiện kế hoạch đầu tư.

OGC đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/4 tại giá 15.500 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch 2,6 triệu đơn vị.

Nguồn DVT/HSX