Từ ngày 03/06 đến 01/07, do chưa tìm được giá bán hợp lý nên CTCP Tập Đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) - tổ chức có liên quan đến ông Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) chỉ bán được 7,843,138 cp trong tổng số 20 triệu cp đăng ký bán trước đó.

Trước giao dịch, OGC nắm 150 triệu cp OCH , chiếm tỷ lệ 75% tổng số lượng cổ phiếu OCH đang lưu hành.

Sau giao dịch, OGC giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 142,156,862 cp OCH, tương đương 71.08% tỷ lệ sở hữu.

Được biết, ông Hà Văn Thắm còn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại OGC. Cá nhân ông Thắm không sở hữu bất kỳ cổ phiếu OCH nào.

Hằng Nga