(NDH) Sự tăng trưởng của doanh thu hoạt động kinh doanh chính giúp lợi nhuận của Tập đoàn Đại Dương (OGC) cao gấp 19 lần quý 3 năm 2013 và gấp gần 2 lần 9 tháng đầu năm 2013. Sau 9 tháng, Tập đoàn này đã hoàn thành 79% kế hoạch.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC – HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2014 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh.

Quý 3/2014, doanh thu bán hàng của OGC tăng 79% từ 538 tỷ đồng lên 964,6 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp nhờ đó cũng tăng 72,5%, đạt 268 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng gấp rưỡi lên 187 tỷ đồng. Các khoản chi phí đều tăng đáng kể so với cùng kỳ. Riêng chi phí bán hàng trong quý 3 xấp xỉ 129 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh giúp OGC thu về 147 tỷ đồng lợi nhuận, gấp 2 lần cùng kỳ. Hoạt động bất thường chỉ ghi nhận khoản lỗ 23 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ tới 52 tỷ đồng.

Kết quả là, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ quý 3/2014 đạt 96 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2013, OGC chỉ lãi vỏn vẹn 5 tỷ đồng. Mặc dù tăng trưởng mạnh doanh thu nhưng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu OGC chỉ mới đạt 320 đồng/cổ phiếu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng cũng tăng tới 77%, đạt 2.320 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng gấp đôi từ 68 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 450 đồng/ cổ phiếu.

So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 251 tỷ đồng, OGC đã hoàn thành 79%. Trong khi, tới quý 2 trước, OGC mới hoàn thành 28,5% kế hoạch .

Tháng 10/2014, OGC đã bán thành công gần 8,7 triệu cổ phiếu OCH của CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương, dù trước đó OGC đã đăng ký bán tới 3 lần toàn bộ hơn 12 triệu cổ phiếu OCH. Trong tháng 10, OGC cũng đã bán thành công toàn bộ 90% vốn cổ phần tại Ocean Retail cho Vingroup. Theo thông báo của công ty này, thương vụ đã giúp Tập đoàn Đại Dương thu về khoản lãi 450 tỷ đồng. Các giao dịch đối với những khoản đầu tư tài chính này được hạch toán vào quý 4/2014.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu OGC

Trong một tháng trở lại đây, giá cổ phiếu OGC nằm trong xu hướng giảm. Khoảng thời gian cuối tháng 10, do ảnh hưởng từ thông tin Chủ tịch HĐQT của công ty này, ông Hà Văn Thắm, bị khởi tố để phục vụ điều tra, giá cổ phiếu đã có đợt giảm mạnh.

Thanh Thủy