Theo BCTC hợp nhất quý 4/2015 của CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX: OCH), doanh thu đạt gần 133 tỷ đồng giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi gộp tăng 15% kết hợp với khoản hoàn nhập chi phí tài chính đã khiến lãi ròng đạt 34 tỷ đồng vượt xa kết quả quý 4/2014.

Cụ thể, doanh thu quý 4 của Công ty đạt 132.5 tỷ đồng, giảm gần 14% so với cùng kỳ 2014. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm tới 23% đã đẩy lãi gộp tăng 15% đạt 43.2 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó tăng từ 24% lên gần 33%.

Trong hoạt động tài chính, doanh thu tăng 72% so với quý 4/2014, đạt 21.5 tỷ; chi phí tài chính khác ghi nhận khoản hoàn nhập gần 65 tỷ đồng.

Đồng thời, chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng được cắt giảm lần lượt 14% và gần 89% xuống còn 20 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.

Các nhân tố trên đã giúp OCH ghi nhận lãi ròng 33.8 tỷ đồng vượt xa con số lỗ 927 tỷ cùng kỳ 2014.

Tổng kết năm 2015, tổng doanh thu của Công ty đạt 718 tỷ đồng, giảm gần 9% so với kết quả năm trước, tương đương với 58% kế hoạch. Lãi trước thuế đạt 115 tỷ đồng bỏ xa con số âm 800 tỷ đồng trong năm 2014, nguyên nhân một phần do không còn chịu khoản chi phí doanh nghiệp "khủng" . So với kế hoạch lãi ròng, OCH mới chỉ thực hiện được 55%.

OCH: Hoan nhap chi phi tai chinh, quy 4 lai rong gan 34 ty - Anh 1

Tài liệu đính kèm:
OCH_2016.1.26_0fc00fe_Bao_cao_tai_chinh_Quy_4_Hop_nhat-final_signed.pdf