Theo tờ trình ĐHĐCĐ năm 2013, Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) sẽ dành 337.5 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành để đầu tư thay đổi và xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Cụ thể, Oceanbank sẽ xin ý kiến cổ đông phương án phát hành 135 triệu cp để tăng vốn điều lệ từ 4,000 tỷ đồng lên 5,350 tỷ đồng.

Trong đó ngân hàng phát hành 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 với giá bằng mệnh giá và dành 35 triệu cp còn lại cho cổ đông chiến lược. Giá phát hành cho cổ đông chiến lược được ủy quyền cho HĐQT quyết định trên nguyên tắc giá phát hành không ưu đãi hơn so với mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Vốn thu được từ đợt chào bán khoảng 1,350 tỷ đồng, Oceanbank dành 25%, tức 337.5 tỷ đồng đầu tư thay đổi và xây dựng hình ảnh thương hiệu; 35% tức 472.5 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và 40% còn lại là 540 tỷ đồng bổ sung vốn tự có cho vay trung và dài hạn.

Với lợi nhuận sau thuế năm 2012 chỉ 243 tỷ đồng nhưng Oceanbank khá "hào phóng" dùng 337.5 tỷ đồng cho việc đầu tư thay đổi thương hiệu .

Theo Oceanbank, năm 2012, ngân hàng đã phối hợp với đơn vị tư vấn quốc tế thiết kế lại bộ nhận diện thương hiệu. Trong giai đoạn đầu, Oceanbank thiết kế và triển khai thử nghiệm theo nhận diện thương hiệu mới tại 3 địa điểm Ngô Quyền, Starcity Lê Văn Lương và Trung Yên Plaza (Hà Nội).

Thanh Nụ (Vietstock)

ffn