Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) phát hành 5.200 tỷ đồng trái phiếu năm 2008.