(CafeF) - Ngay sau khi tăng lãi suất lên 18,9%/năm, Ocean Bank vừa được NHNN chấp thuận cho phát hành 5.200 tỷ đồng trái phiếu.