(NLĐ)- Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý tích hợp Sao Bắc Đẩu (S-IMS) vừa ký kết hợp đồng nhằm xây dựng trung tâm dữ liệu cho OCB