Mục đích của điều kiện này được Bộ Công Thương giải thích là để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo an toàn giao thông.

O to luu thong tai Viet Nam phai duoc bao hanh chinh hang - Anh 1

Hiện nay, Bộ Công Thương đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng về việc giao Bộ GTVT ban hành quy định: Tất cả các loại ô tô không được phép đăng ký lưu hành tại Việt Nam nếu không được bảo hành bảo dưỡng bởi chính hãng hoặc đơn vị do chính hãng ủy quyền.

Hiện nay chúng ta đang sử dụng quyền bảo dưỡng, sửa chữa xe thế nào và trách nhiệm pháp lý đảm bảo an toàn giao thông cho xe ô tô đã được luật định ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu về kiến nghị của Bộ Công Thương trong phóng sự sau.