Trong tháng 9, Ấn Độ đã vươn lên trở thành nước có lượng xuất khẩu xe lớn thứ hai vào Việt Nam với giá bình quân 154 triệu.

O to An Do do bo Viet Nam voi gia binh quan 154 trieu dong - Anh 1