"Mẹ tôi không nhận tôi thì tôi phải đòi tiền công nuôi dưỡng. Đến ôsin trông người già còn có lương nữa là tôi", ông Ngô Xuân Thành, người kiện mẹ đẻ đòi tiền công nuôi dưỡng, lập luận.