Hiện nay, trên địa bàn xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh có 184 doanh nghiệp với tổng số 2.200 hộ dân chuyên sản xuất các loại sản phẩm giấy vệ sinh, khăn ăn, giấy Kráp, giấy vở học sinh...Chỉ tính riêng năm 2010, làng nghề giấy Phong Khê sản xuất 210.000 tấn sản phẩm giấy các loại, thu nộp ngân sách cho nhà nước 34 tỷ đồng, là xã có đóng góp cho ngân sách cao nhất trong tổng số 19 xã, phường của thành phố. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường ở tất cả các dạng: nước thải, khí thải và chất thải rắn đang là vấn đề cần quan tâm.

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giấy ở Phong Khê đã đầu tư dây chuyền tiên tiến vào sản xuất cho phép tăng mức sản lượng để gia tăng thu nhập và cũng gia tăng chất thải. Do đó, môi trường trên địa bàn xã đang phải đối mặt với thực trạng ô nhiễm. Hiện nay, rất ít cơ sở sản xuất tại làng nghề sản xuất giấy tái chế của xã đảm bảo được các điều kiện về môi trường, nguy cơ cháy nổ, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình sản xuất. Theo báo cáo mới đây của UBND thành phố Bắc Ninh: Tính toán lượng nước sử dụng cho một dây chuyền sản xuất giấy ở Phong Khê có công suất 4,5 tấn/ngày cần từ 70 đến 100m3 nước và thải ra khoảng 50 đến 70m3 nước thải. Tổng lượng nước thải của Khu công nghiệp Phong Khê và các hộ sản xuất giấy tại thôn Dương Ổ trung bình khoảng 5.000 m3/ngày. Đặc biệt, con sông Ngũ Huyện Khê chảy trên địa bàn xã Phong Khê là cuối nguồn trước đó đã phải gánh chịu xả thải của nhiều làng nghề dọc theo sông như: Làng sắt Đa Hội; làng nghề tái chế kim loại màu Văn Môn (Yên Phong)...; đến Phong Khê, nước thải có chứa các hóa chất như: phèn, sút, chất tẩy trắng, nhựa thông...xả ra hệ thống thoát nước của xã, ra sông ảnh hưởng đến môi trường và dòng sông. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở Phong Khê, thành phố Bắc Ninh đã quy hoạch 2 cụm công nghiệp với quy mô 40 ha để từng bước chuyển các hộ sản xuất nhỏ lẻ ra khu sản xuất tập trung và khuyến khích các cơ sở đầu tư công nghệ cao có hệ thống nước thải khép kín. Ngày 12/7/2010, UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Phong Khê, thành phố Bắc Ninh” với tổng vốn khoảng 85 tỷ đồng trên diện tích khoảng 3 ha. Đến nay đã bồi thường 2/3 diện tích. Công trình Hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Phong Khê khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết phần lớn tình trạng ô nhiễm nước thải hiện nay trên địa bàn KCN, thôn Dương Ổ và các khu vực dân cư xung quanh trên địa bàn xã Phong Khê. Tuy nhiên việc triển khai dự án này đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn. Trong quyết định phê duyệt dự án của UBND tỉnh, vốn đầu tư là vốn đóng góp của các doanh nghiệp, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước (nếu có) và các nguồn vốn khác. Tuy nhiên, đến nay thành phố Bắc Ninh chưa có nguồn kinh phí để triển khai dự án. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề ở thành phố Bắc Ninh, UBND thành phố Bắc Ninh cần sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình “Hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Phong Khê"./.