Bạn chưa bao giờ nhìn thấy những "bé" nút nào xinh như những "bé" nút mà bạn sắp tạo ra đâu. >> Tự làm nhẫn xinh>> Album không đụng hàng