Gối, khăn tắm, lược, bàn chải đánh răng... đều là các 'ổ bệnh' nếu bạn sử dụng chúng quá lâu.

'O benh' an trong do dung quen thuoc cua gia dinh - Anh 1

'O benh' an trong do dung quen thuoc cua gia dinh - Anh 2

'O benh' an trong do dung quen thuoc cua gia dinh - Anh 3

'O benh' an trong do dung quen thuoc cua gia dinh - Anh 4

'O benh' an trong do dung quen thuoc cua gia dinh - Anh 5

'O benh' an trong do dung quen thuoc cua gia dinh - Anh 6

'O benh' an trong do dung quen thuoc cua gia dinh - Anh 7

Theo Ngoisao