ND - Các nhà nghiên cứu thuộc Quỹ bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) cảnh báo như vậy và nhấn mạnh quá trình này dần tiến đến ngưỡng không thể quay trở lại như trước đây.