Ngày 24/6, NYSE Euronext Inc., có trụ sở tại Phố Uôn, Niu Yoóc và hiện đang nắm một phần thị trường hối đoái Châu Âu, đã đồng ý trả 250 triệu USD tiền mặt để mua 25% cổ phần của Thị trường chứng khoán Đôha (Doha Securities Market) của Cata, giành chiến thắng trước Thị trường chứng khoán Luân Đôn (London Stock Exchange) và Thị trường chứng khoán Đức (Deutche Borse) sau 6 tháng cạnh tranh.