Phiên bản GPU mới từ NVIDIA dự đoán sẽ tạo nên đột phá lớn cho thị trường đồ họa tầm trung và gần cao cấp, với tỷ lệ hiệu năng trên giá thành rất tốt.